Kouçinq.

Fərdi Kouçinq xidmətləri ilə maraqlananlar zəhmət olmasa aşağıdakı email vasitəsilə qısaca iştirak etmə səbəbinizi yazmaqla bir email göndərın. Müraciətinizə baxıldıqdan sonra, iştitrakınız təsdiqləndiyi halda İsmayıl Vəliyevin qrafikinə uyğun vaxtlar sizinlə paylaşılacaqdır.

Bu fərdi kouçinq proqramının müddəti və proqram üçün tələb olunan ödəniş tamamilə fərdlərə görə dəyişir. Bunu sizin müraciətinizlə tanış olduqdan və sizinlə qısa bir müsahibədən sonra qərar verilir.

valiyevcoachinglobal@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s